tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Informacja dla pacjentów – Dzienny Oddział Stalowa Wola

Informacje dla osób oczekujących na przyjęcie
do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stalowej Woli

Ważne jest by przeczytał/a Pan/Pani tę informację zaraz po wyjściu z konsultacji wstępnej


A. W Oddziale realizowany jest intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) dla osób uzależnionych od alkoholu, który trwa 6 tygodni.

B. Należy obowiązkowo potwierdzić gotowość przyjęcia w wyznaczonym terminie w poniedziałek (osobiście lub telefonicznie 15 844-86-16; 844-88-08), przed wyznaczoną datą przyjęcia ! ! !

C. Do przyjęcia trzeba zgłosić się w wyznaczonym terminie, o godz. 12.00. Osoby przyjeżdżające później nie będą przyjmowane.

D. W dniu przyjęcia wymagana jest co najmniej dwutygodniowa abstynencja od alkoholu (piwo, wino, wódka) i wszelkich innych środków zmieniających świadomość (środki psychoaktywne, narkotyki, „dopalacze”, leki uspokajające i nasenne np. relanium, clonazepam) oraz od nałogowych zachowań (hazard). Pacjent przed przyjęciem na leczenie poddawany jest badaniu na obecność w organizmie alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych.

E. Każde przyjęcie na Oddział poprzedzone jest konsultacją, której celem jest wykluczenie przeciwwskazań jakimi są: upośledzenie umysłowe, wyraźne zespoły otępienne, psychozy, zespoły abstynencyjne oraz stany somatyczne wymagające w danym momencie intensywnego leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub demonstrującym objawy zespołu abstynencyjnego zalecane jest przeprowadzenie detoksykacji przed zgłoszeniem się do nas na leczenie. W porozumieniu z pacjentem ustalany jest termin przyjęcia na Oddział.

F. Jeśli rozpoczęcie terapii w umówionym wcześniej terminie okaże się z Państwa strony niemożliwe, prosimy o jak najwcześniejsze powiadomienie nas o tym. Termin ten będzie wykorzystany przez inną oczekującą osobę.

G. Do przyjęcia na Oddział wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL oraz skierowanie wystawione przez lekarza na druku ,,Skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Od dnia konsultacji maja Państwo 14 dni na dostarczenie oryginału skierowania (osobiście lub listem). Niewywiązanie się z tego obowiązku oznacza wykreślenie z kolejki oczekujących.

Proszę nie zabierać ze sobą:

  1. Kosmetyków na bazie alkoholu (perfumy, wody kolońskie, itp.), gumy do żucia, cukierków miętowych (lub innych aromatycznych). Nie chcemy Pani/Pana podejrzewać o tłumienie tymi sposobami woni alkoholu lub innych środków.
  2. Laptopa, sprzętu rtv, kart i jakichkolwiek gier. Czas terapii ma być okresem wzmożonej koncentracji na zasadniczej przyczynie Pani/Pana kłopotów, czyli uzależnieniu.
  3. Telefonu komórkowego. Na oddziale znajduje się aparat telefoniczny do bezpłatnego korzystania przez pacjentów.
  4. Nie ma możliwości pozostawienia prywatnego samochodu na terenie Ośrodka na czas pobytu na terapii.