tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Informacja dla pacjentów – Dzienny Oddział Tarnobrzeg

Informacje dla osób oczekujących na przyjęcie
do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Tarnobrzegu

Ważne jest by przeczytał/a Pan/Pani tę informację zaraz po wyjściu z konsultacji wstępnej


A. W Oddziale realizowany jest intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) dla osób uzależnionych od alkoholu, który trwa 7 tygodni.

B. Do przyjęcia trzeba zgłosić się w wyznaczonym terminie, o godz. 8.00.

C. W dniu przyjęcia wymagana jest co najmniej dwutygodniowa abstynencja od alkoholu (piwo, wino, wódka) i wszelkich innych środków zmieniających świadomość (środki psychoaktywne, narkotyki, „dopalacze”, leki uspokajające i nasenne np. relanium, clonazepam) oraz od nałogowych zachowań (hazard). Pacjent przed przyjęciem na leczenie poddawany jest badaniu na obecność w organizmie alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych.

D. Każde przyjęcie na Oddział poprzedzone jest konsultacją, której celem jest wykluczenie przeciwwskazań jakimi są: upośledzenie umysłowe, wyraźne zespoły otępienne, psychozy, zespoły abstynencyjne oraz stany somatyczne wymagające w danym momencie intensywnego leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub demonstrującym objawy zespołu abstynencyjnego zalecane jest przeprowadzenie detoksykacji przed zgłoszeniem się do nas na leczenie. W porozumieniu z pacjentem ustalany jest termin przyjęcia na Oddział.

E. Jeśli rozpoczęcie terapii w umówionym wcześniej terminie okaże się z Państwa strony niemożliwe, prosimy o jak najwcześniejsze powiadomienie nas o tym. Termin ten będzie wykorzystany przez inną oczekującą osobę.

F. Pacjentom przebywającym na terapii Oddział zapewnia jeden posiłek dziennie – obiad.

G. Do przyjęcia na Oddział wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL oraz skierowanie wystawione przez lekarza na druku ,,Skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Od dnia konsultacji maja Państwo 14 dni na dostarczenie oryginału skierowania (osobiście lub listem). Niewywiązanie się z tego obowiązku oznacza wykreślenie z kolejki oczekujących.

Proszę nie zabierać ze sobą:

  1. Kosmetyków na bazie alkoholu (perfumy, wody kolońskie, itp.), gumy do żucia, cukierków miętowych (lub innych aromatycznych). Nie chcemy Pani/Pana podejrzewać o tłumienie tymi sposobami woni alkoholu lub innych środków.
  2. Laptopa, sprzętu rtv, kart i jakichkolwiek gier. Czas terapii ma być okresem wzmożonej koncentracji na zasadniczej przyczynie Pani/Pana kłopotów, czyli uzależnieniu.