tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Oddział Dzienny

Przyjmowanie pacjenta do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu I w Stalowej Woli i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu II w Tarnobrzegu odbywa się zgodnie z zaleceniami:

  1. Do DOTUA przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej na druku Skierowanie do szpitala psychiatrycznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2012 r.
  2. Pacjenci przyjmowani są do DOTUA po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej odpowiednio w Stalowej Woli lub Tarnobrzegu.
  3. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowywanie co najmniej 14 dniowej abstynencji od alkoholu, leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego.
  4. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do ośmiu tygodni.
  5. Pacjenci z programu dziennego poddawani są codziennie przed rozpoczęciem zajęć badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.
  6. Pacjentom przebywającym w DOTUA jednostka zapewnia jeden posiłek dziennie – tj. obiad.