tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Poradnia

Przyjmowanie pacjenta do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych:

  1. Pacjenci przyjmowani są bez wymogu posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego.
  2. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie kilkudniowej abstynencji od środków psychoaktywnych.
  3. Każdy pacjent podczas przyjęcia oraz okresowo w trakcie realizowania programu terapeutycznego jest badany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz na zawartość psychostymulantów w moczu. Udział w zajęciach terapeutycznych jest możliwy wyłącznie przy wyniku negatywnym.
  4. Program terapii uzależnienia w Przychodni składa się z podstawowego programu terapii i jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do 6 miesięcy.

W Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych realizowany jest również:

  1. Program edukacyjno-terapeutyczny dla rodziców osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
  2. Program specjalistyczny dla sprawców przemocy.