Poradnia

Przyjmowanie pacjenta do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych: Pacjenci przyjmowani są bez wymogu posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie kilkudniowej abstynencji od środków psychoaktywnych. Każdy pacjent podczas przyjęcia oraz okresowo w trakcie realizowania programu terapeutycznego jest badany na zawartość alkoholu w wydychanym … Czytaj dalej Poradnia