tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Przychodnia

Przyjmowanie pacjenta do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnobrzegu :

    1. Pacjenci przyjmowani są bez wymogu posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego.
    2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia.
    3. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego, pod wpływem alkoholu leków uspokajających i nasennych oraz środków zmieniających świadomość, kierowani są na detoksykację w placówkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zależnie od wskazań medycznych.
    4. Program terapii uzależnienia Przychodni składa się z podstawowego programu terapii uzależnienia oraz pogłębionego programu terapii uzależnienia.

Warunkiem przyjęcia do programu pogłębionego jest ukończenie etapu podstawowego