Przychodnia

Przyjmowanie pacjenta do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnobrzegu : Pacjenci przyjmowani są bez wymogu posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego, pod wpływem alkoholu leków uspokajających i … Czytaj dalej Przychodnia