tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Informacja dla pacjentów – Oddział Całodobowy

Informacje dla osób oczekujących na przyjęcie
do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stalowej Woli

Ważne jest by przeczytał/a Pan/Pani tę informację zaraz po wyjściu z konsultacji wstępnej


A. W Oddziale realizowany jest intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) dla osób uzależnionych od alkoholu oraz uzależnionych od hazardu, który trwa 6 tygodni.

B. Należy obowiązkowo potwierdzić gotowość przyjęcia w wyznaczonym terminie w poniedziałek (osobiście lub telefonicznie 15 844-86-16; 844-88-08), przed wyznaczoną datą przyjęcia ! ! !

C. Do przyjęcia trzeba zgłosić się w wyznaczonym terminie, w godz. 8.00 – 10.00, najpóźniej do godziny 12.00. Osoby przyjeżdżające później nie będą przyjmowane. Ich miejsca są przekazywane kolejnym oczekującym na przyjęcie.

D. W dniu przyjęcia wymagana jest co najmniej dwutygodniowa abstynencja od alkoholu (piwo, wino, wódka) i wszelkich innych środków zmieniających świadomość (środki psychoaktywne, narkotyki, „dopalacze”, leki uspokajające i nasenne np. relanium, clonazepam) oraz od nałogowych zachowań (hazard). Pacjent przed przyjęciem na leczenie poddawany jest badaniu na obecność w organizmie alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych.

E. Każde przyjęcie na Oddział poprzedzone jest konsultacją, której celem jest wykluczenie przeciwwskazań jakimi są: upośledzenie umysłowe, wyraźne zespoły otępienne, psychozy, zespoły abstynencyjne oraz stany somatyczne wymagające w danym momencie intensywnego leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub demonstrującym objawy zespołu abstynencyjnego zalecane jest przeprowadzenie detoksykacji przed zgłoszeniem się do nas na leczenie. W porozumieniu z pacjentem ustalany jest termin przyjęcia na Oddział, uwzględniający m.in. potrzebę załatwienia ważnych spraw, które kolidowałyby z terapią np.:

 • odbycie wizyty u dentysty, jeśli wymaga tego stan uzębienia.
 • sporządzenie stosownych upoważnień np. do odbioru pieniędzy, korespondencji itp.
 • poinformowanie Urzędu Pracy lub swego kuratora itp. o tym, gdzie teraz będzie Pani/Pan przebywać i jak długo trwać będzie nieobecność itp.
 • odbycie wszelkie planowanych wcześniej konsultacje i wizyt lekarskich lub zaplanowanie ich po zakończeniu terapii na oddziale (podczas terapii nie udziela się przepustek na tego typu wizyty).
 • wywiązanie się z różnych terminów prawnych i innych terminowych zobowiązań

F. O wcześniejszym terminie przyjęcia niż ustalony podczas konsultacji wstępnej, można dowiadywać się o wolne miejsca w każdy wtorek o godzinie 12.00. Telefon w sprawie wcześniejszego terminu przyjęcia musi Pani/Pan wykonać osobiście, a nie ktoś w Pani/Pana imieniu (15 844-88-08; 844-86-16).

G. Jeśli rozpoczęcie terapii w umówionym wcześniej terminie okaże się z Państwa strony niemożliwe, prosimy o jak najwcześniejsze powiadomienie nas o tym. Termin ten będzie wykorzystany przez inną oczekującą osobę.

H. Do przyjęcia na Oddział wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL oraz skierowanie wystawione przez lekarza na druku ,,Skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Od dnia konsultacji maja Państwo 14 dni na dostarczenie oryginału skierowania (osobiście lub listem). Niewywiązanie się z tego obowiązku oznacza wykreślenie z kolejki oczekujących.

I. Co zabrać na oddział ze sobą na oddział?

 1. Rzeczy osobiste na cały czas pobytu. Tu chodzimy w swoim ubraniu,
 2. Ręcznik i środki do higieny osobistej, piżama, kapcie lub inne lekkie obuwie,
 3. Swobodny strój, 2 grube zeszyty i długopis,
 4. Sztućce, kubeczek,
 5. Na oddziale nie są podawane środki farmakologiczne typu anticol, esperal. Jeśli choruje Pani/Pan jeszcze na inną przewlekłą chorobę poza uzależnieniem od alkoholu, proszę wziąć ze sobą dokumentację medyczną Jeśli leczył się Pan/Pani psychiatrycznie lub odwykowo proszę przywieźć karty informacyjne z pobytów w szpitalu,
 6. Jeśli ma Pani/Pan problemy z widzeniem, proszę nie zapomnieć o zabraniu ze sobą okularów; jeśli problemy ze słuchem, konieczny jest aparat słuchowy. Jeśli nie ma ich Pani/Pan – proszę wykorzystać czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia – na zaopatrzenie się w okulary lub aparat.

II. Proszę nie zabierać ze sobą:

 1. Kosmetyków na bazie alkoholu (perfumy, wody kolońskie, itp.), gumy do żucia, cukierków miętowych (lub innych aromatycznych). Nie chcemy Pani/Pana podejrzewać o tłumienie tymi sposobami woni alkoholu lub innych środków.
 2. Laptopa, sprzętu rtv, kart i jakichkolwiek gier. Czas terapii ma być okresem wzmożonej koncentracji na zasadniczej przyczynie Pani/Pana kłopotów, czyli uzależnieniu.
 3. Telefonu komórkowego. Na oddziale znajduje się aparat telefoniczny do bezpłatnego korzystania przez pacjentów.
 4. Nie ma możliwości pozostawienia prywatnego samochodu na terenie Ośrodka na czas pobytu na terapii.