tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Oddział Całodobowy

Przyjmowanie pacjenta do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się zgodnie z zaleceniami:

  1. Do COTUA przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego na druku Skierowanie do szpitala psychiatrycznego – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r.
  2. Pacjenci przyjmowani są do COTUA wg zasad zarządzenia Dyrektora w sprawie kryteriów, jakimi kieruje się Zakład umieszczając pacjentów na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
  3. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej i wyznaczeniu terminu przyjęcia.
  4. W przypadku pacjentów leczących się ambulatoryjnie lub hospitalizowanych z powodu alkoholowego zespołu abstynencyjnego, a także tych, których odległość miejsca zamieszkania uniemożliwia stawienie się na rozmowę konsultacyjną termin może być ustalony telefonicznie. W takich przypadkach wymagana jest informacja o przebiegu dotychczasowego leczenia oraz skierowanie z przychodni terapii uzależnienia od alkoholu.
  5. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowywanie co najmniej 14 dniowej abstynencji od alkoholu, leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego.
  6. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.
  7. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość nie są przyjmowani do oddziału tylko kierowani do oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.
  8. Czas pobytu w COTUA jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do ośmiu tygodni.