Oddział Całodobowy

Przyjmowanie pacjenta do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się zgodnie z zaleceniami: Do COTUA przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego na druku Skierowanie do szpitala psychiatrycznego – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r. Pacjenci przyjmowani są … Czytaj dalej Oddział Całodobowy