tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Rozpocznij leczenie

Jeżeli Pani/Pan lub osoba z Pani/Pana otoczenia przeżywa problem z uzależnieniem,
zapraszamy do kontaktu z jedną z naszych placówek

Nasi pracownicy stanowią interdyscyplinarny zespół złożony z lekarzy i certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, będących także terapeutami pracującymi w różnych nurtach psychoterapii; w tym poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej oraz systemowej.

Pacjenci i ich rodziny mają możliwość i komfort wyboru właściwej dla siebie oferty terapeutycznej.

Otoczymy Państwa profesjonalną opieką w zakresie:
– diagnostyka uzależnienia, współuzależnienia i DDA,
– psychoterapia indywidualna i grupowa uzależnienia i współuzależnienia
– psychoedukacja i psychoterapia rodzin,
– kierowanie do stacjonarnych placówek lecznictwa odwykowego (np. WOTUAiW Stalowa Wola)

Oferujemy leczenie i pomoc terapeutyczną:
– osobom mającym problemy z powodu picia alkoholu, nadużywania leków, używania narkotyków, a także osobom uzależnionym od hazardu,
– osobom cierpiącym z powodu picia alkoholu, nadużywania leków lub używania narkotyków przez bliską osobę,
– ofiarom przemocy w rodzinie,
– sprawcom przemocy w rodzinie.

Leczenie w naszej jednostce realizujemy w dwóch trybach, zależnie od potrzeb pacjenta:

Tryb Stacjonarny

Tryb Ambulatoryjny