tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Dla Lekarzy

Wzór skierowania do placówki określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dna 13 lipca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dziennik Ustaw 2012 nr 0 poz. 854)

Skierowanie do szpitala