tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Działalność szkoleniowa

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli  otrzymał od Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych akredytację na prowadzenie staży w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

Akredytacja udzielona jest na okres 3 lat, tj. od 10 marca 2020 r. do 9 marca 2023 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

STAŻ KLINICZNY – zgłoszenia proszę wysyłać na adres: wotuw.sekretariat@gmail.com