Informacja dla pacjentów

Informacje dla osób oczekujących na przyjęcie do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stalowej Woli.
Ważne jest by przeczytał/a Pan/Pani tę informację

 1. W Oddziale realizowany jest intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) dla osób uzależnionych, który trwa 6 tygodni; ze względów terapeutycznych może być przedłużony maksymalnie do 8 tygodni.

 2. Do przyjęcia trzeba zgłosić się w wyznaczonym terminie, w godz. 8.00 – 10.00, najpóźniej do godziny 12.00. Osoby przyjeżdżające później nie będą przyjmowane.

 3. W dniu przyjęcia wymagana jest co najmniej dwutygodniowa abstynencja od alkoholu (piwo, wino, wódka) i wszelkich innych środków zmieniających świadomość (środki psychoaktywne, narkotyki, „dopalacze”, leki uspokajające i nasenne np. relanium, clonazepam) oraz od nałogowych zachowań (hazard). Pacjent przed przyjęciem na leczenie poddawany jest badaniu na obecność w organizmie alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych.

 4. Każde przyjęcie na Oddział poprzedzone jest konsultacją, której celem jest wykluczenie przeciwwskazań jakimi są: upośledzenie umysłowe, wyraźne zespoły otępienne, psychozy, zespoły abstynencyjne oraz stany somatyczne wymagające w danym momencie intensywnego leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub demonstrującym objawy zespołu abstynencyjnego zalecane jest przeprowadzenie detoksykacji przed zgłoszeniem się do nas na leczenie. W porozumieniu z pacjentem ustalany jest termin przyjęcia na Oddział, uwzględniający m.in. potrzebę załatwienia ważnych spraw, które kolidowałyby z terapią np.:

  • sporządzenie stosownych upoważnień np. do odbioru pieniędzy, korespondencji itp.
  • poinformowanie Urzędu Pracy lub swego kuratora itp. o tym, gdzie teraz będzie Pani/Pan przebywać i jak długo trwać będzie nieobecność itp.
  • wywiązanie się z różnych terminów prawnych i innych terminowych zobowiązań

 5. O wcześniejszym terminie przyjęcia niż ustalony podczas konsultacji wstępnej, można dowiadywać się telefonicznie. Telefon w sprawie wcześniejszego terminu przyjęcia musi Pani/Pan wykonać osobiście, a nie ktoś w Pani/Pana imieniu (15 844-88-08 wew. 11 ; 844-86-16 wew. 11).

 6. Jeśli rozpoczęcie terapii w umówionym wcześniej terminie okaże się z Państwa strony niemożliwe, prosimy o jak najwcześniejsze powiadomienie nas o tym. Termin ten będzie wykorzystany przez inną oczekującą osobę.

 7. Do przyjęcia na Oddział wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL oraz skierowanie wystawione przez lekarza na druku ,,Skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Maja Państwo 14 dni na dostarczenie oryginału skierowania (osobiście lub listem). Niewywiązanie się z tego obowiązku oznacza wykreślenie z kolejki oczekujących.

 8. Co zabrać na oddział ze sobą na oddział?

  • Rzeczy osobiste na cały czas pobytu. Tu chodzimy w swoim ubraniu,
  • Ręcznik i środki do higieny osobistej, piżama, kapcie lub inne lekkie obuwie,
  • Swobodny strój, 2 grube zeszyty i długopis,
  • Sztućce, kubek,
  • Na oddziale nie są podawane środki farmakologiczne typu anticol, esperal. Jeśli choruje Pani/Pan jeszcze na inną przewlekłą chorobę poza uzależnieniem od alkoholu, proszę wziąć ze sobą dokumentację medyczną. Jeśli leczył się Pan/Pani psychiatrycznie lub odwykowo proszę przywieźć karty informacyjne z pobytów w szpitalu,
  • Jeśli ma Pani/Pan problemy z widzeniem, proszę nie zapomnieć o zabraniu ze sobą okularów; jeśli problemy ze słuchem, konieczny jest aparat słuchowy. Jeśli nie ma ich Pani/Pan – proszę wykorzystać czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia – na zaopatrzenie się w okulary lub aparat.

 9. Proszę nie zabierać ze sobą:

  • Kosmetyków na bazie alkoholu (perfumy, wody kolońskie, itp.), gumy do żucia, cukierków miętowych (lub innych aromatycznych). Nie chcemy Pani/Pana podejrzewać o tłumienie tymi sposobami woni alkoholu lub innych środków.
  • Laptopa, sprzętu rtv, kart i jakichkolwiek gier. Czas terapii ma być okresem wzmożonej koncentracji na zasadniczej przyczynie Pani/Pana kłopotów, czyli uzależnieniu.
  • Telefonu komórkowego. Na oddziale znajduje się aparat telefoniczny do bezpłatnego korzystania przez pacjentów.