Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu II w Tarnobrzegu

Przyjmowanie pacjenta do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu II w Tarnobrzegu odbywa się zgodnie z zaleceniami:

  1. Do oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego na druku „Skierowanie do szpitala psychiatrycznego”.

  2. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowywanie co najmniej 14 dniowej abstynencji od alkoholu, leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego i podpisanie kontraktu terapeutycznego.

  3. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do ośmiu tygodni.

  4. Pacjenci z programu dziennego poddawani są codziennie przed rozpoczęciem zajęć badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.

  5. Pacjentom przebywającym w DOTUA jednostka zapewnia jeden posiłek dziennie – tj. obiad.