Chcielibyśmy poinformować i zaprosić do korzystania z Platformy SmartPZP, która jest Centralną Platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie zapewniająca obsługę procesu udzielania Zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Aplikacja SmartPZP dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

Po wejściu w link pojawi się strona, gdzie będą mogli Państwo odnaleźć interesujące postępowanie, zadać pytanie, złożyć ofertę przesyłając dokumentację i przeprowadzić z Zamawiającym aukcję.

Z lewej strony znajduje się lista narzędzi, gdzie znajduje się zakładka E-learning – miejsce przeznaczone na instrukcje oraz filmy instruktażowe przedstawiające poszczególne kroki pracy na platformie.

W przypadku pytań przysługuje Państwu prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym poprzez:

  • infolinię techniczną, która jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 19:00 pod numerem telefonu +48 22 123 77 97,
  • doradztwo e-mailowe pod adresem: pomoc@portalpzp.pl lub przesłane zgłoszenia za pośrednictwem systemu wybierając z paska narzędzi „Zgłoszenie problemu”.