Przychodnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Zasady przyjęcia oraz czas trwania programu terapii uzależnienia dla osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych

PODSTAWOWY  PROGRAM  TERAPII  UZALEŻNIENIA  OD  SUBSTANCJI  PSYCHOAKTYWNYCH

Przyjmowanie pacjenta Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych odbywa się zgodnie z zaleceniami:

  1. Do Poradni przyjmowani są pacjenci bez skierowania.

  2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia.

  3. Pacjenci przyjmowani są do Poradni zgodnie z kolejką oczekujących.

  4. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowywanie kilkudniowej abstynencji i podpisanie kontraktu terapeutycznego.

  5. Każdy pacjent podczas przyjęcia oraz okresowo w trakcie realizacji programu terapeutycznego poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Udział w zajęciach terapeutycznych jest możliwy wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.

Rejestracja pacjentów pierwszorazowych odbywa się poprzez osobiste stawiennictwo w rejestracji Poradni.

Pacjenci po wstępnej konsultacji są rejestrowani do lekarza psychiatry.

Ustalany jest też termin rozpoczęcia realizacji Podstawowego Programu Psychoterapii Uzależnień.

Program leczenia zbudowany jest w oparciu o zajęcia grupowe oraz terapię w kontakcie indywidualnym z terapeutą.

Psychoterapia grupowa odbywa się raz w tygodniu – jest to cykl 24 spotkań.

W naszej placówce realizowany jest program CANDIS

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis.