Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przyjmuje pacjentów uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych (hazardu patologicznego, uzależnienia od zakupów, uzależnienia od internetu) oraz dorosłych członków ich rodzin – współuzależnienie, z syndromem DDA, doświadczających przemocy.

  1. Do Przychodni przyjmowani są pacjenci bez skierowania.

  2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia.

  3. Pacjenci przyjmowani są zgodnie z kolejką oczekujących.

  4. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowywanie kilkudniowej abstynencji i podpisanie kontraktu terapeutycznego.

  5. Każdy pacjent podczas przyjęcia oraz okresowo w trakcie realizacji programu terapeutycznego poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Udział w zajęciach terapeutycznych jest możliwy wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.

Przychodnia oferuje:

  • Podstawowy Program Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
  • Pogłębiony Program Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
  • Program Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych.
  • Psychoterapię osób z syndromem DDA.
  • Specjalistyczny program dla sprawców przemocy.