Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stalowej Woli

Przyjmowanie pacjenta do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA) odbywa się zgodnie z zaleceniami:

  1. Do oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego na druku „Skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej i wyznaczeniu terminu przyjęcia.

  2. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie co najmniej 14. dniowej abstynencji od alkoholu, leków uspokajających, nasennych i innych środków zmieniających świadomość oraz podpisanie kontraktu terapeutycznego.

  3. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.

  4. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem leków uspokajających, nasennych lub innych środków zmieniających świadomość nie są przyjmowani do oddziału, tylko kierowani do oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

  5. Czas pobytu w COTUA jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa 6 tygodni.